กาแฟร้อนๆ ที่ออน ล็อก หยุ่น

      

       ชีวิตชุมชนย่านวังบูรพา อาจขาดอรรถรสหากไม่กล่าวถึงร้านกาแฟแบบตะวันตกในยุคนั้นที่มีชื่อเสียง ผู้คนที่อยากรับประทานอาหารตะวันตก คงแทบไม่มีใครไม่รู้จักออน ล็อก หยุ่น ร้านกาแฟแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ ไข่ดาว ขนมปัง แฮม ไส้กรอก
ร้านการแฟออน  ล็อก  หยุ่น