เที่ยวเพลินเชิญชิมที่ตลาดบำเพ็ญบุญ

      

       ตลาดบำเพ็ญบุญ ตรงข้ามโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เป็นแหล่งอาหารการกินที่มีชื่อเสียงของชาวกรุงเทพฯในยุครัชกาลที่ 6-รัชกาลที่ 7 มีทั้งของคาวหวาน ของกินเล่น ขนมไทย ด้านหลังเป็นติดกับคลองหลอด ที่เรียกว่าคลองสะพานถ่าน มีเรือขายถ่านจอดเรียงรายแน่นหนา บริเวณสะพานถ่านมีชื่อทางการว่า ซอยสระสรงและซอยลงท่า ของกินที่มีชื่อเสียงคือ หอยแครงนายจั๊ว มีร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงคือ โวกี่ ร้านผลิตผลไทย ขายอาหารไทยและขนมหวานที่มีชื่อเสียงคือซ่าหริ่มกะทิ
ตลาดบำเพ็ญบุญ