ดูหนังดูละคร...ย้อนอดีต

      

       สถานบันเทิงอย่างโรงภาพยนตร์ โรงละครก็มีหลายโรง เช่น โรงละครคณะนฤมิตร ใกล้วัดสระเกศ โรงละครปรีดาลัย หลังตึกแถวแพร่งนรา โรงละครปราโมทัย ที่สามยอด โรงละครนาครเขษม ที่เวิ้งนาครเขษม โรงภายนตร์ปีระกา ในเวิ้งนาครเขษม โรงภาพยนตร์โอเดียน ใกล้วัดปทุมคงคา โรงภาพยนตร์สิงคโปร์ ที่สามแยก ซึ่งต่อมาถูกรื้อทิ้งสร้างใหม่อยู่ในเครือบริษัทสหซีนีม่า ชื่อศาลาเฉลิมบุรี อาหารหวานคาวที่ขายอยู่หน้าโรงภาพยนตร์แห่งนี้จนมีชื่อเสียงคือ ลอดช่องสิงคโปร์และพระรามลงสรง โรงภาพยนตร์ฮ่องกง ภายหลังรื้อสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาเฉลิมเวียง อยู่ริมถนนเจริญกรุง โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี อยู่ตลาดนางเลิ้ง โรงภาพยนตร์พัฒนากร บางลำพูโรงละครปรีดาลัย

โรงหนังเวิ้งนาครเขษม
   
   

เวิ้งนาครเขษม

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
   
   

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

โฆษณาโรงหนังพัฒนากร
   
   

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

ลอดช่องสิงคโปร์ที่ร้านเก่าแก่  สามแยกเจริญกรุง
   
   

บริเวณแยกเฉลิมบุรี  ปี  2476