รื่นเริงเถลิงศก

      

       เมษายน 2476 ขึ้นปีใหม่ ท้องสนามหลวงคลาคล่ำด้วยผู้คนที่มาชมการละเล่น การแสดง เช่น ลิเก งิ้ว หุ่นกระบอก โขน ลำตัด เพลงฉ่อย ดนตรีชะวา แตรวง ท่ามกลางเสียงเพลงที่ประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์และขุนวิจิตรมาตรา

       "ยิ้มเถิดนะยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขสราญบานใจ ขอให้สวัสดี วันที่หนึ่งเมษายน ตั้งต้นปีใหม่ แสงตะวันเรืองรองใสสว่างแจ่มจ้า เสียงระฆังเหง่งหง่างก้อง ร้องทักทายมา ไตรรงค์จ้า ระเริงปลิว พลิ้วพลิ้วเล่นลม"

       ผู้คนแต่งกายตามวัฒนธรรมตักบาตรทำบุญรื่นเริงแจ่มใส
วัดพระแก้ว

เพลงเถลิงศก