Banner
H02
ทองศรีสัชนาลัยเป็นงานฝีมือมีลวดลายละเอียด วิธีการทำมีความซับซ้อน ใช้ความพยายาม ความอดทนสูง พิถีพิถันตั้งแต่เลือกใช้ทอง การชักลวด การขึ้นรูปทรง การถัก การตกแต่งลวดลายและเพิ่มรายละเอียดที่ต้องการ การต้ม การย้อมทอง

P02
P03
P02 P03