Banner
H04
P09
P10
P11
ทองศรีสัชนาลัยมีการให้สีสันด้วยการลงยาสีโดยใช้หินสีบดละเอียดคล้ายทรายแก้ว ผสมน้ำ เพื่อตกแต่งลวดลายบนงานเครื่องประดับ เป่าไฟให้เนื้อทรายหลอมติดกับเนื้อทอง  การประดิษฐ์ลวดลายมีหลายลักษณะ เช่น การถักทอง การขึ้นลูกประคำ การขึ้นปีบ การขึ้นเม็ดมะยม ลูกเงาะ ตะกร้อ หรือลูกสน การทำไข่ปลา การสานหรือขัด


P09 P10 P11