Banner
H05
P12 ทองคำศรีสัชนาลัย เป็นหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าทั้งในทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ งานทองศรีสัชนาลัยจึงยังคงได้รับการสืบทอดส่งเสริมอนุรักษ์ให้แพร่หลายจนถึงปัจจุบันP12