H05
P07
P08
ถ้วยชาม กระทะขนาดใหญ่ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คือระหว่าง พ.ศ.2485-2489 ช่างปั้นเกาะเกร็ดได้ปั้นเครื่องใช้ภายครัวเรือนหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องใช้ยามสงคราม โดยนำเครื่องปั้นเหล่านั้นมาเผารมควันให้มีสีดำ สีดำจะช่วยกลบรอยคราบมันที่ติดเนื้อดิน เป็นการแก้ปัญหารอยสกปรก และทำให้เครื่องปั้นมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดีของช่างปั้นเกาะเกร็ด


Btn-Home
Btn-Next
 
P07 P08