เครื่องบัตรพลีประกอบด้วยภาชนะที่ทำด้วยใบตองเป็นกระทง  ใช้สำหรับใส่อาหารคาว-หวาน  ของแห้งต่างๆของในพิธี

       บัตร แปลว่าใบ หมายถึงใบตองกล้วยตานี นำมาทำเป็นกระทงสำหรับใส่อาหารคาว หวานที่จะกระทำการพลีแด่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

       พลี แปลว่า การให้ การเซ่น ถวาย เสียสละเพื่อการบูชา
P08

P08