คำแนะนำเกี่ยวกับสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล

การสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดดิจิทัล GSDL สามารถเลือกช่องทางการค้นได้ 5 วิธี คือ

  • สืบค้นด้วยคำที่ต้องการ (Search)
  • เข้าไปอ่านสารสนเทศดิจิทัลด้วยหัวเรื่อง (Subject)
  • เข้าไปอ่านสารสนเทศดิจิทัลด้วยชื่อเรื่อง (Titles A-Z)
  • เข้าไปอ่านสารสนเทศดิจิทัลตามประเภทสื่อ (Material)
  • เข้าไปอ่านสารสนเทศดิจิทัลจากฐานข้อมูล (Collection)

วิธีการสืบค้นด้วยคำค้น (Word Search)

จากเมนู Word Search ผู้ใช้สามารถระบุคำค้นด้วยวิธีง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ระบุคำที่ต้องการค้น
  2. ระบุความต้องการให้ระบบค้นจากคำบางคำ หรือจากคำทุกคำที่ต้องการสืบค้น
  3. พิมพ์คำที่ต้องการค้น
  4. คลิกปุ่ม Begin Search เพื่อให้ระบบค้นหาคำตามที่ต้องการ

เมื่อผู้ใช้ค้นคำที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงชื่อเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องตรงกันขึ้นมาแสดงผลหน้าละ 20 ชื่อเรื่อง จะมีปุ่มอยู่ท้ายหน้าที่จะให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูเอกสารอีก 20 รายชื่อถัดไป หรือกลับไปที 20 รายชื่อแรก และต่อๆ ไป คลิกชื่อเรื่องของเอกสาร หรือเลือกที่ปุ่มเล็กด้านข้างก็ได้เพื่ออ่านเอกสารที่ต้องการ

จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360