การอบรมเรื่อง : การบริหารจัดการโครงการงานจ้างและก่อสร้าง งานตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาคารขนาดใหญ่ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 ก.ค. 63)

15 July 2563 |
การอบรมเรื่อง : การบริหารจัดการโครงการงานจ้างและก่อสร้าง งานตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาคารขนาดใหญ่ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 ก.ค. 63)

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการโครงการงานจ้างและก่อสร้าง งานตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาคารขนาดใหญ่ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00  – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2604 – 2604/1 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6