สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 63)

02 December 2020 |
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 63)

พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการและเทคโนโลยี และนาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ อาคารบรรณสารชั้น 2 สำนักบรรณสารสนเทศ