สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 19 พ.ย. 61

21 November 2561 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  19 พ.ย. 61

สอนการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลโอแพก แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561