ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมพื้นที่บริการห้องสมุด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (7 ม.ค. 64)

07 January 2021 |
ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมพื้นที่บริการห้องสมุด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (7 ม.ค. 64)

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้น โดยการจัดโต๊ะที่นั่งใหม่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิดให้บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2564 เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ปิดบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์