ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ก.ย. 61

04 September 2561 |
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ก.ย. 61

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธกิจกรรมห้องสมุด และรับสมัครสมาชิก PULINET CARD แก่นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 กันยายน 2561