ห้องสมุด มสธ. เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ หนังสือที่รับคืนทุกเล่มผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง

02 June 2563 |
ห้องสมุด มสธ. เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ หนังสือที่รับคืนทุกเล่มผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ห้องสมุด มสธ. ใส่ใจความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยการนำเทคโนโลยี “ตู้อบฆ่าเชื้อโรค” มาใช้ในการอบฆ่าเชื้อหนังสือทุกเล่มที่รับคืนก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ