ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธแนะนำบริการห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ย. 61

15 September 2561 |
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธแนะนำบริการห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ย. 61

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธแนะนำกิจกรรมห้องสมุด แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2561