ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

10 August 2562 |
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธกิจกรรมห้องสมุด และรับสมัครสมาชิก PULINET CARD แก่นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562