การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี” 11-12 และ 15 มี.ค. 62

20 March 2562 |
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี” 11-12 และ 15 มี.ค. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี” จัดโดยสำนักบรรณสารสนเทศร่วมกับวัดชมภูเวก และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์กรรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดชมพูเวก จังหวัดนนทบุรี