กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 11 ก.ย. 62

11 September 2562 |
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1  11 ก.ย. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ (รวงผึ้ง) เป็นที่ระลึก และพบปะสังสรรค์ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ในวันที่ 11 กันยายน 2562