กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 2 12 ก.ย. 62

13 September 2562 |
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 2 12 ก.ย. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 2 เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ (รวงผึ้ง) เป็นที่ระลึก และพบปะสังสรรค์ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ในวันที่ 12 กันยายน 2562