นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 14 ก.พ. 63

14 February 2563 |
นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  14 ก.พ. 63

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนุกะโถะวา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอุ้งผาง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.30 น.