งานเผยแพร่เว็บไซต์ : “นวัตกรรมวิจิตร” 15 ก.พ. 62

15 February 2562 |
งานเผยแพร่เว็บไซต์ : “นวัตกรรมวิจิตร” 15 ก.พ. 62

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ