ประชุมคณะทำงานเลือกสรรสื่อการศึกษา : ครั้งที่ 1/2562 16 ม.ค. 62

17 January 2562 |
ประชุมคณะทำงานเลือกสรรสื่อการศึกษา : ครั้งที่ 1/2562 16 ม.ค. 62

การประชุมคณะทำงานเลือกสรรสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2604 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 (ส่วนต่อเติม) ในวันที่ 16 มกราคม 2562