ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ธ.ค. 63)

16 December 2020 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ธ.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต้อนรับบัณฑิตทั้งวันซ้อมใหญ่และวันพิธี รวมถึงการเตรียมงานอื่นๆ ของสำนักฯ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4