บรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

02 December 2020 |
บรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

การคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 และคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “สายคล้องแมส D.I.Y. จากใจห้องสมุด” และหนังสือแจกฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน