วันฝึกซ้อมใหญ่ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 62

03 April 2562 |
วันฝึกซ้อมใหญ่ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 62

ห้องสมุด มสธ. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และเปิดให้บัญฑิตและญาติเยี่ยมชมและถ่ายภาพ “ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี”  ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562