สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 2 ก.ย. 61

05 September 2561 |
สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในวันที่ 2 กันยายน 2561