ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

20 May 2563 |
ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ใช้ โดยการจัดโต๊ะที่นั่งใหม่  ติดสติ๊กเกอร์ในการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19