ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

06 January 2563 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ และจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1