กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

21 November 2562 |
กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากห้องสมุด และขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library ปี 2561 -2562 สำหรับกิจกรรม Facebook STOU e-Library ครั้งต่อไปจะเริ่มในเดือนมกราคม 2563