การสัมมนา เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลชนภายในอาคารห้องสมุด 22 ม.ค. 63

22 January 2563 |
การสัมมนา เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลชนภายในอาคารห้องสมุด 22 ม.ค. 63

การสัมมนา เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลชนภายในอาคารห้องสมุด ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6