นำชมห้องสมุด : คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) 22 มี.ค. 62

25 March 2562 |
นำชมห้องสมุด : คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) 22 มี.ค. 62

คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในวันที่ 22 มีนาคม 2562