การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 63

24 January 2563 |
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย นางวิยะดา วรธนานันท์ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6