ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการตามมาตรการแล้วค่ะ

25 June 2563 |
ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการตามมาตรการแล้วค่ะ

ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในการให้บริการภายในห้องสมุด โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องสมุด มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีการเว้นระยะห่างในการนั่งอ่าน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย