นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

25 October 2562 |
นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562