อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (25 พ.ย. 63)

25 November 2020 |
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (25 พ.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาสที่มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัย โดยมีนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศและบุคลากรฝ่ายบริการสนเทศ ให้การต้อนรับ