ห้องสมุด มสธ. รองรับวิถีชีวิตใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

26 May 2563 |
ห้องสมุด มสธ. รองรับวิถีชีวิตใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ห้องสมุด มสธ. ก้าวทันยุค New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ โดยการนำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้ตามแนวทางของรัฐบาลในการจัดเก็บข้อมูลและคัดกรองจำนวนผู้ใช้บริการ โดยตั้งจุดสแกน QR Code บริเวณประตูทางเข้า-ออก ให้ผู้ใช้บริการเช็คอิน และเช็คเอาต์ ก่อนและหลังเข้าใช้บริการที่ห้องสมุด เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด