ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 27 ก.ย. 62

27 September 2562 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 27 ก.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 เวลา 9.30-12.00 น.