สำนักบรรณสารสนเทศจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (29 ก.ย. 63)

29 September 2563 |
สำนักบรรณสารสนเทศจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (29 ก.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 7 เกษียณสำราญ “หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย” ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.