ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3 พ.ค. 62

06 May 2562 |
ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3 พ.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -10.00 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1