กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. : ลานบรรณสาร ลานความรู้ 3-4 ก.ย. 61

10 September 2561 |
กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. : ลานบรรณสาร ลานความรู้ 3-4 ก.ย. 61

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม “ลานบรรณสาร ลานความรู้” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร