มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

30 January 2563 |
มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียน โดยมอบแก่โรงเรียนวัดหนองรีซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีนายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสมุด มสธ.​ ชั้น1 อาคารบรรณสาร ในวันที่ 30 มกราคม 2563