ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

04 September 2561 |
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX (Circulation Module & OPAC Modoule) สำหรับห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561