ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

03 September 2561 |
ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561