กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

31 October 2562 |
กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่น่าสนใจจากร้านค้า และสำนักพิมพ์กว่า 20 ร้าน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

  • คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่น่าสนใจจากร้านค้า และหนังสือแจกฟรี
  • กิจกรรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง
  • ทอล์กโชว์ : ร่วมปอกเปลือกเรื่องสุขภาพและโภชนาการ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

  • คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่น่าสนใจจากร้านค้า และหนังสือแจกฟรี
  • กิจกรรมศิลปะการจัดอาหารว่างอย่างสร้างสรรค์