กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2561

06 December 2561 |
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2561

ห้องสมุด มสธ. และสำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดแสดงนิทรรศการและสื่อการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณโถงอาคารบริหาร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561