สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

06 June 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไทยคดีศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562