สาธิตการใช้งาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักพิมพ์ Cengage Learning Asia Pte Ltd. และบริษัท Booknet 7 พ.ย. 61

20 November 2561 |
สาธิตการใช้งาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักพิมพ์ Cengage Learning Asia Pte Ltd. และบริษัท Booknet 7 พ.ย. 61

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเข้ารับฟังการสาธิตการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Cengage Learning Asia Pte Ltd. และบริษัท Booknet ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร