กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

08 November 2562 |
กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

บุคลากร มสธ. เข้ารับฟังกิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space โดยผู้มีประสบการณ์ในการจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ ประกอบด้วย SMART Digital Co-working library Innovation Classroom Smart solution ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4